Uwaga !! Proszę zwrocic uwage na poprawność wypelnianych danych, niepoprawnie wprowadzone dane będą skutkować brakiem wpisu w Krajowym Rejestrze Medycznym. Przed wysłaniem prosimy o dokładne sprawdzenie danych.

Caution !! Please pay attention to the correctness of the completed data, incorrectly entered data will result in the lack of an entry in the National Medical Register. Before sending, please check the details carefully.

//

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest dla nas zagadnieniem priorytetowym. Pragniemy zapewnić, że zarówno ochrona, jaki i gromadzenie oraz wykorzystywanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie ze zobowiązaniem, wynikającym z przepisów prawa.
RODO, wprowadzonego w życie 25 maja 2018 roku w całej Europie. 

Nasza strona nie używa plików cookies. Zapewniamy, że nie wykorzystujemy danych pacjentów w celach reklamowych lub marketingowych. Po wykonaniu badania, Państwa dane i rezultat testu są wpisywane w krajowy rejestr pacjenta. Przesyłane informacje oczywiście są zaszyfrowane, a dostęp do nich mają jedynie osoby uprawnione do tego oraz usługi ze sprawdzonym dostępem do kluczy szyfrujących.
W naszym systemie przechowujemy dane osobowe tylko przez 72 godziny, od momentu rejestracji.

Każdorazowo wykonanie testu wiąże się z obowiązkiem ponownego zarejestrowania.

Uwaga !! Proszę zwrocic uwage na poprawność wypelnianych danych, niepoprawnie wprowadzone dane będą skutkować brakiem wpisu w Krajowym Rejestrze Medycznym. Przed wysłaniem prosimy o dokładne sprawdzenie danych.

Caution !! Please pay attention to the correctness of the completed data, incorrectly entered data will result in the lack of an entry in the National Medical Register. Before sending, please check the details carefully.